Skip to product information
1 of 2

New Mags

Plastic. Remaking Our World

Plastic. Remaking Our World

Regular price 750,00 NOK
Regular price 750,00 NOK Sale price 750,00 NOK
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Farge
Størrelse

Plast har formet hverdagen vår som ingen andre materialer. Opprinnelig assosiert med bekvemmelighet, fremgang, til og med revolusjon, ser det i dag ut til at plast har mistet sin utopiske appell. Plast er overalt, men likevel mest iøynefallende som avfall og som en nøkkelfaktor i den globale miljøkrisen. Denne boken undersøker suksesshistorien til plast i det tjuende århundre og presenterer samtidig de ulike diskursene om hvordan vi skal håndtere avfallet materialet produserer og også finne løsninger som tar hensyn til hele livssyklusen i fremtiden.


Mark Miodownik, Susan Freinkel og Nanjala Nyabola bidrar med hvert sitt essay som kaster lys over plast historien fra 1850 til i dag. En material rik visuell kronologi illustrerer hvordan forbrukernes oppfatning av plast har endret seg gjennom flere tiår. Korte beskrivelser av et utvalg på 50 gjenstander undersøker plastens betydning for materiell kultur. Opptrykk av grunnleggende tekster om plastens historie – for eksempel av Alexander Parkes og Roland Barthes – gir en kontekst fra idéhistorien.


Boken gjenspeiler dagens diskurs og forskningsstatus på plast med en rekke individuelle intervjuer og paneldiskusjoner som ble holdt med designere, representanter fra industri, forskere og miljøaktivister. Til grunn for disse samtalene ligger omfattende datavisualiseringer om plastproduksjon og -forbruk, resirkulering.

View full details